neste
forrige
elementer
Status

Status

22.10.2019

Europas landdekke har holdt seg relativt stabilt siden år 2000, med omtrent 25 % dekket av dyrkbar jord og permanente avlinger, 17 % av beitemark og 34 % av skoger. Samtidig fortsetter byer og infrastruktur i betong å utvide seg, og det totale området brukt for landbruk ble redusert. Selv om kunstige overflater dekker mindre enn 5 % av det utvidede EEA-området, har et anselig område likevel blitt forseglet (dekket av betong eller asfalt) mellom 2000 og 2018. De gode nyhetene er at økningen i kunstige overflater har gått ned i de siste årene.

Les mer

Mot bærekraftig forvaltning av mark og jord

Europas marker og jord blir presset fra flere kanter, inkludert urban utvidelse, forurensning fra jordbruk og industri, jordforsegling, landskapsfragmentering, lavt avlingsmangfold, jorderosjon og ekstreme værforhold som kan kobles til klimaendringer. Grønnere byer med renere energi- og transportsystemer, grønn infrastruktur som forener grønne områder, og mindre intensive bærekraftige landbrukspraksiser kan gjøre Europas landforvaltning mer bærekraftig og jorden sunnere.

Les mer

Jord, mark og klimaendringer

Jord inneholder betydelige mengder karbon og nitrogen, som kan slippes ut i atmosfæren, avhengig av hvordan vi behandler marken. Rydding eller planting av skog og smelting av permafrosten kan påvirke utslippsbalansen av klimagasser begge veier. Klimaendringer kan også betydelig påvirke hva bønder produserer og hvor.

Les mer

Naturens næringsstoffsyklus

Jord spiller en vesentlig rolle i naturens sykluser, inkludert i næringsstoffsyklusen, som innebærer hvor mye organisk jordsmonn – dvs. karbon, nitrogen og fosfor – som tas opp og oppbevares i jorden. Organiske forbindelser, som blader og enden av røtter, brytes ned til enklere forbindelser av organismer som bor i jorden, før de kan brukes av planter. Noen jordbakterier omdanner nitrogen fra atmosfæren til mineralsk nitrogen, som er et viktig element for plantevekst. Gjødsel tilfører nitrogen og fosfater for å stimulere plantevekst, men alt blir ikke tatt opp av plantene. De overflødige stoffene kan havne i elver og innsjøer og påvirke livet i disse vannøkosystemene.

Les mer

Jord og FNs bærekraftsmål

Mange globale rammeverk, inkludert FNs bærekraftsmål, omtaler direkte og indirekte mark og jord. Mange av disse bærekraftsmålene kan ikke nås uten sunn jord og bærekraftig forvaltning av mark. Under finner du en oversikt over bærekraftsmålene med sterk tilknytning til jord.

Les mer

Permalinks

Dokumenter handlinger