li jmiss
preċedenti
punti
Il-qagħda attwali

Il-qagħda attwali

24 Oct 2019

Il-kopertura tal-art tal-Ewropa baqgħet relattivament stabbli mill-2000, b’madwar 25 % koperta minn raba’ li tinħadem u minn għelejjel permanenti, 17 % mill-mergħat u 34 % mill-foresti. Fl-istess ħin, bliet u infrastrutturi konkreti qed ikomplu jespandu u l-erja totali użata għall-agrikoltura naqset. Għalkemm l-uċuħ artifiċjali jkopru inqas minn 5 % tat-territorju usa’ tal-EEA, żona mdaqqsa xorta waħda ġiet issiġillata (mgħottija bil-konkrit jew bl-asfalt) bejn l-2000 u l-2018. L-aħbar it-tajba hija li r-rata ta’ żieda f’żoni tal-wiċċ artifiċjali naqset f’dawn l-aħħar snin.

Aqra iktar

Lejn ġestjoni sostenibbli tal-art u l-ħamrija

L-art u l-ħamrija tal-Ewropa qed iħabbtu wiċċhom ma’ għadd ta’ pressjonijiet, fosthom l-espansjoni urbana, il-kontaminazzjoni mill-agrikoltura u l-industrija, l-issiġillar tal-ħamrija, il-frammentazzjoni tal-pajsaġġ, id-diversità baxxa tal-għelejjel, l-erożjoni tal-ħamrija u avvenimenti estremi tat-temp marbuta mat-tibdil fil-klima. Bliet aktar ekoloġiċi b’sistemi ta’ enerġija u trasport aktar nodfa, infrastruttura ekoloġika li tgħaqqad iż-żoni ekoloġiċi, prattiki agrikoli sostenibbli inqas intensivi jistgħu jgħinu biex l-użu tal-art tal-Ewropa jsir aktar sostenibbli u l-ħamrija aktar b’saħħitha.

Aqra iktar

Il-ħamrija, l-art u t-tibdil fil-klima

Il-ħamrija fiha ammonti sinifikanti ta’ karbonju u nitroġenu, li jistgħu jiġu rilaxxati fl-atmosfera skont kif nużaw l-art. It-tneħħija jew it-tħawwil ta’ foresti, it-tidwib tal-permafrost jista’ jxaqleb il-bilanċ tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra b’xi mod jew ieħor. It-tibdil fil-klima jista’ wkoll jibdel sostanzjalment dak li jistgħu jipproduċu l-bdiewa u fejn.

Aqra iktar

Iċ-ċiklu tan-nutrijenti tan-natura

Il-ħamrija għandha rwol kruċjali fiċ-ċikli tan-natura, inkluż iċ-ċiklu tan-nutrijenti, li jinvolvi l-ammont ta' materjal organiku tal-ħamrija - jiġifieri l-karbonju, in-nitroġenu u l-fosforu - li jittieħed u jinħażen fil-ħamrija. Il-komposti organiċi, bħal weraq u ponot tal-għeruq, huma maqsuma għal komposti aktar sempliċi minn organiżmi li jgħixu fil-ħamrija qabel ma jkunu jistgħu jintużaw mill-pjanti. Xi batterji tal-ħamrija jikkonvertu n-nitroġenu atmosferiku f’nitroġenu minerali, li huwa essenzjali għat-tkabbir tal-pjanti. Il-fertilizzanti jintroduċu n-nitroġenu u l-fosfati biex jistimolaw it-tkabbir tal-pjanti iżda mhux l-ammonti kollha jittieħdu mill-pjanti. L-eċċess jista’ jidħol fix-xmajjar u fil-lagi u jaffettwa l-ħajja f’dawn l-ekosistemi tal-ilma.

Aqra iktar

Il-Ħamrija u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti

Ħafna oqfsa ta’ politika globali, inklużi l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti, jindirizzaw direttament u indirettament l-art u l-ħamrija. Ħafna minn dawn l-SDGs ma jistgħux jinkisbu mingħajr ħamrija b’saħħitha u użu sostenibbli tal-art. Hawn taħt għandek issib ħarsa ġenerali lejn l-SDGs b’rabtiet b’saħħithom mal-ħamrija.

Aqra iktar

Permalinks

Dokument ta’ Azzjonijiet