sonraki
önceki
öğeler
Mevcut Durum

Mevcut Durum

21.10.2019

2000 yılından bu yana, Avrupa’nın arazi örtüsü, %25’i ekilebilir arazi ve uzun ömürlü bitkiler, %17’si meralar ve %34’ü ormanlarla kaplı olmak üzere görece istikrarlı kalmıştır. Aynı zamanda, kentler ve beton altyapılar genişlemeye devam etmiş, tarımda kullanılan toplam arazi azalmıştır. Yapay yüzeyler geniş AÇA bölgesinin %5’inden daha azını kaplamasına rağmen, yine de oldukça büyük bir bölge, 2000 ile 2018 yılları arasında yapılaşmış hale geldi (beton veya asfaltla kaplandı). İyi haber şu ki, son yıllarda yapay yüzeylerin artış oranı yavaşlamıştır.

Daha fazla okuyun

Sürdürülebilir arazi ve toprak yönetimine doğru

Avrupa’da arazi ve toprak, kent genişlemesi, tarım ve endüstri kaynaklı kirlilik, toprak geçirimsizliği, arazi parçalanması, düşük mahsul çeşitliliği, toprak erozyonu ve iklim değişikliğiyle ilintili olağanüstü hava olayları da dahil olmak üzere bir dizi baskıyla karşı karşıyadır. Daha temiz enerji ve ulaşım sistemlerine sahip daha yeşil kentler, yeşil alanları birbirine bağlayan yeşil bir altyapı ve daha az yoğun ve sürdürülebilir tarımsal faaliyetler, Avrupa’nın arazi kullanımının daha sürdürülebilir olmasına ve topraklarının daha sağlıklı hale gelmesine yardımcı olabilir.

Daha fazla okuyun

Toprak, arazi ve iklim değişikliği

Toprak, araziyi kullanma şeklimize bağlı olarak atmosfere salınabilen, önemli miktarda karbon ve azot içerir. Ormanların ortadan kaldırılması veya ağaçlandırma yapılması ile donmuş tabakaların erimesi, sera gazı emisyonu dengesini iyi ya da kötü yönde etkileyebilir. İklim değişikliği ayrıca, çiftçilerin hangi ürünleri nerede üretebileceklerini de önemli ölçüde değişime uğratabilir.

Daha fazla okuyun

Doğanın besin döngüsü

Toprak, besin döngüsü de dahil olmak üzere doğanın döngülerinde önemli rol oynar. Besin döngüsü, toprakta ne kadar organik maddenin, yani karbon, azot ve fosforun emildiği ve depolandığıyla ilgilidir. Yaprak ve kök uçları gibi organik bileşenler, bitkiler tarafından kullanılabilir hale gelmeden önce toprakta yaşayan organizmalar tarafından daha basit bileşenlere ayrıştırılır. Topraktaki bazı bakteriler atmosferik azotu, bitkilerin büyümesi için gerekli olan mineral azota dönüştürür. Gübreler, bitkilerin büyümesini teşvik etmek üzere azot ve fosfat sağlar, ancak bitkiler bunların tamamını emmez. Artan miktar, nehirlere ve göllere karışır ve bu su ekosistemlerindeki yaşamı etkiler.

Daha fazla okuyun

Toprak ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) dâhil birçok küresel politika çerçevesi, doğrudan ve dolaylı olarak araziye ve toprağa atıfta bulunmaktadır. Bu SKA’ların pek çoğuna, sağlıklı topraklar ve sürdürülebilir bir arazi kullanımı olmadan ulaşılamaz. Toprakla güçlü bağa sahip SKA’ların genel görünümü aşağıdaki gibidir.

Daha fazla okuyun

Permalinks

Belge İşlemleri