ďalej
späť
body
Pôda a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja

Množstvo celosvetových politických rámcov vrátane cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja sa priamo i nepriamo zaoberá krajinou a pôdou. Mnohé z týchto cieľov nie je možné dosiahnuť bez zdravej pôdy a jej udržateľného využívania. Nižšie je uvedený prehľad cieľov udržateľného rozvoja, ktoré majú úzke väzby s pôdou.

Viac informácií

Permalinks

Akcie dokumentu