ďalej
späť
body

Infographic

Pôda a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja

Zmeniť jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-119-sk
Publikované 28. 11. 2019 Posledná zmena 29. 08. 2023
Množstvo celosvetových politických rámcov vrátane cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja sa priamo i nepriamo zaoberá krajinou a pôdou. Mnohé z týchto cieľov nie je možné dosiahnuť bez zdravej pôdy a jej udržateľného využívania. Nižšie je uvedený prehľad cieľov udržateľného rozvoja, ktoré majú úzke väzby s pôdou.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Akcie dokumentu