Augsne un Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Infographic
Prod-ID: INF-119-lv
Pēdējās izmaiņas 12.11.2019
Ar zemi un augsni saistītiem jautājumiem uzmanība tieši un netieši ir pievērsta daudzās globālās politikas sistēmās, tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķos (IAM). Daudzus no šiem IAM nav iespējams sasniegt bez veselīgas augsnes un ilgtspējīgas zemes izmantošanas. Tālāk tekstā ir sniegts pārskats par IAM, kas ir cieši saistīti ar augsni.

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentu darbības