επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Έδαφος και στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-119-el
Δημοσίευση 28/11/2019 Τελευταία τροποποίηση : 29/08/2023
Μεγάλος αριθμός παγκόσμιων πλαισίων πολιτικής, μεταξύ των οποίων οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, άπτονται είτε άμεσα είτε έμμεσα θεμάτων που αφορούν τη γη και το έδαφος. Πολλοί από αυτούς τους στόχους δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς υγιή εδάφη και βιώσιμη χρήση της γης. Ακολουθεί μια επισκόπηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που συνδέονται στενά με το έδαφος.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση soil, land use, sustainable development goals
Ενέργειες Εγγράφων