seuraava
edellinen
kohdat

Infographic

Maaperä ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vaihda kieli
Infographic
Prod-ID: INF-119-fi
Julkaistu 28.11.2019 Viimeksi muokattu 29.08.2023
Monissa maailmanlaajuisissa toimintakehyksissä, myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa, käsitellään suoraan ja välillisesti maata ja maaperää. Monia kyseisistä kestävän kehityksen tavoitteista ei voida saavuttaa ilman tervettä maaperää ja kestävää maankäyttöä. Jäljempänä esitetään katsaus niihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, joilla on vahva yhteys maaperään.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: soil, land use, sustainable development goals
tallenna toimenpiteet