следващ
предишен
елементи

Infographic

Почвата и Целите за устойчиво развитие на ООН

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-119-bg
Публикуван 28-11-2019 Последна промяна 29-08-2023
Много глобални политически рамки, включително Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, пряко и косвено засягат земята и почвата. Много от тези ЦУР не могат да бъдат постигнати без здрави почви и устойчиво използване на земята. По-долу е представен преглед на ЦУР, които са тясно свързани с почвата.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

Действия към документ