nästa
föregående
poster

Infographic

Jord och FN:s mål för hållbar utveckling

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-119-sv
Publicerad 2019-11-28 Senast ändrad 2023-08-29
Många politiska ramar, bland annat FN:s mål för hållbar utveckling, tar direkt och indirekt upp mark och jord. Många av dessa mål kan inte uppnås utan välmående jordar och hållbar markanvändning. Nedan visas vilka mål som har en stark koppling till jord.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Taggar

Dokumentåtgärder