li jmiss
preċedenti
punti

Infographic

Lejn ġestjoni sostenibbli tal-art u l-ħamrija

Biddel il-lingwa
Infographic
Prod-ID: INF-116-mt
Ippubblikat 24 Oct 2019 Mibdul l-aħħar 29 Aug 2023
L-art u l-ħamrija tal-Ewropa qed iħabbtu wiċċhom ma’ għadd ta’ pressjonijiet, fosthom l-espansjoni urbana, il-kontaminazzjoni mill-agrikoltura u l-industrija, l-issiġillar tal-ħamrija, il-frammentazzjoni tal-pajsaġġ, id-diversità baxxa tal-għelejjel, l-erożjoni tal-ħamrija u avvenimenti estremi tat-temp marbuta mat-tibdil fil-klima. Bliet aktar ekoloġiċi b’sistemi ta’ enerġija u trasport aktar nodfa, infrastruttura ekoloġika li tgħaqqad iż-żoni ekoloġiċi, prattiki agrikoli sostenibbli inqas intensivi jistgħu jgħinu biex l-użu tal-art tal-Ewropa jsir aktar sostenibbli u l-ħamrija aktar b’saħħitha.
Dokument ta’ Azzjonijiet