næste
forrige
emner

Infographic

Mod en bæredygtig forvaltning af jord og jordbund

Skift sprog
Infographic
Prod-ID: INF-116-da
Udgivet 21/10 2019 Sidst ændret 29/08 2023
Europas jord og jordbund belastes på mange måder. Det skyldes blandt andet byvækst, forurening fra landbrug og industri, arealbefæstelse, landskabsfragmentering, lav variation i afgrøder, jorderosion og ekstreme vejrforhold forbundet med klimaændringer. Grønnere byer med renere energi- og transportsystemer, en grøn infrastruktur, der forbinder grønne områder, og mindre intensive bæredygtige landbrugsmetoder kan bidrage til at gøre Europas arealanvendelse mere bæredygtig og jorden sundere.