järgmine
eelmine
punktid

Infographic

Maa ja mulla kestliku majandamise poole

Muutke keelt
Infographic
Prod-ID: INF-116-et
Avaldatud 2019-10-21 Viimati muudetud 2023-08-29
Euroopa maa-alasid ja mullastikku mõjutavad mitmed survetegurid, sealhulgas valglinnastumine, põllumajandus- ja tööstussaate, pinnase katmine, maastiku killustumine, põllukultuuride madal mitmekesisus, mullaerosioon ja kliimamuutustega seostatavad äärmuslikud ilmastikunähtused. Rohelisemad linnad, kus on puhtamad energia- ja transpordisüsteemid, rohealasid ühendav roheline taristu ning vähem intensiivsed keskkonnasäästlikud põllumajandustavad, aitavad muuta Euroopa maakasutuse kestlikumaks ja parandada mulla seisundit.