neste
forrige
elementer

Infographic

Mot bærekraftig forvaltning av mark og jord

Endre språk
Infographic
Prod-ID: INF-116-no
Publisert 22.10.2019 Sist endret 29.08.2023
Europas marker og jord blir presset fra flere kanter, inkludert urban utvidelse, forurensning fra jordbruk og industri, jordforsegling, landskapsfragmentering, lavt avlingsmangfold, jorderosjon og ekstreme værforhold som kan kobles til klimaendringer. Grønnere byer med renere energi- og transportsystemer, grønn infrastruktur som forener grønne områder, og mindre intensive bærekraftige landbrukspraksiser kan gjøre Europas landforvaltning mer bærekraftig og jorden sunnere.