nästa
föregående
poster

Infographic

Mot en hållbar mark- och jordförvaltning

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-116-sv
Publicerad 2019-10-28 Senast ändrad 2023-08-29
Europas mark och jord utsätts för olika påverkan, bland annat stadsutbredning, föroreningar från jordbruket och industrin, hårdgörning av mark, fragmentering av landskapet, låg variation av grödor, markerosion och extrema väderhändelser med koppling till klimatförändringarna. Grönare städer med renare energi- och transportsystem, en grön infrastruktur som kopplar samman grönområden samt mindre intensiva och hållbara jordbruksmetoder kan hjälpa Europas markanvändning att bli mer hållbar och göra jorden mer välmående.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage