Mark

Ändra språk

I marken sker 90 % av all livsmedels-, foder-, fiber- och bränsleproduktion, och den ger råvara till verksamhet som t.ex. trädgårdsodling och tillverkning. Marken är också viktig för ekosystemets hälsotillstånd: den renar och reglerar vatten, den är motorn för näringsämnenas kretslopp och en reservoar för gener och arter som stöder den biologiska mångfalden. Den är en global kolsänka och spelar en viktig roll i den potentiella uppbromsningen av klimatförändringen och dess konsekvenser. Genom att bevara spår av vårt förflutna är den dessutom en viktig del av vårt kulturarv. Mera

Bläddra i katalogen

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss