επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Προς μια βιώσιμη διαχείριση της γης και του εδάφους

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-116-el
Δημοσίευση 31/10/2019 Τελευταία τροποποίηση : 29/08/2023
Η γη και το έδαφος της Ευρώπης αντιμετωπίζουν διάφορες πιέσεις, όπως, μεταξύ άλλων, η αστική επέκταση, η ρύπανση εξαιτίας της γεωργίας και της βιομηχανίας, η σφράγιση του εδάφους, η κατάτμηση του τοπίου, η χαμηλή διαφοροποίηση των καλλιεργειών, η διάβρωση του εδάφους, καθώς και ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Οι πιο «πράσινες» πόλεις με καθαρότερα συστήματα ενέργειας και μεταφορών, οι πράσινες υποδομές που συνδέουν πράσινες περιοχές, οι βιώσιμες γεωργικές πρακτικές μικρότερης έντασης μπορούν να συμβάλουν σε μια περισσότερο βιώσιμη χρήση της γης στην Ευρώπη, αλλά και σε πιο υγιή εδάφη.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων