следващ
предишен
елементи

Infographic

Към устойчиво управление на земята и почвата

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-116-bg
Публикуван 24-10-2019 Последна промяна 29-08-2023
Земята и почвата на Европа са подложени на редица видове натиск, включително разрастване на градските райони, замърсяване от селското стопанство и промишлеността, запечатване на почвата, разпокъсване на ландшафта, недостатъчна диверсификация на културите, ерозия на почвата и екстремни метеорологични явления, свързани с изменението на климата. По-екологичните градове с по-чисти енергийни и транспортни системи, екологосъобразната инфраструктура, свързваща зелени площи, и по-малко интензивните устойчиви селскостопански практики могат да спомогнат за повишаване на устойчивостта на използването на земята и здравето на почвите в Европа.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ