Почва

Смяна на език

Почвата осигурява 90 % от цялото производство на храни, фуражи, целулоза и горива, а също така представлява суровина за дейности, включващи от градинарството до сектора на строителството. Почвата има ключово значение за здравето на екосистемите: тя пречиства водата и регулира нейния кръговрат, задейства кръговрата на хранителните вещества и функционира като резервоар за гени и биологични видове, като по този начин осигурява биологичното разнообразие. Тя поглъща въглерода на глобално ниво и има важно значение за потенциалното забавяне на изменението на климата и неговите последствия. Освен това, като запазва следи от нашето минало, почвата е важен елемент от нашето културно наследство. Повече

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни