naslednji
prejšnji
zadetki

Infographic

Za trajnostno gospodarjenje z zemljišči in tlemi

Spremeni jezik
Infographic
Prod-ID: INF-116-sl
Objavljeno 18.12.2019 Zadnja sprememba 29.08.2023
Tla in zemljišča v Evropi se spopadajo s številnimi pritiski, med katere med drugim štejemo širjenje mestnih območij, kmetijsko in industrijsko onesnaževanje, pozidavo tal, razdrobljenost pokrajine, nizko stopnjo diverzifikacije poljščin, erozijo tal in ekstremne vremenske pojave, ki so povezani s podnebnimi spremembami. Zelena mesta s čistejšimi viri energije in prevoznimi sistemi, zelena infrastruktura, ki povezuje zelene površine, in manj intenzivno kmetijstvo lahko pripomorejo k bolj trajnostni uporabi zemljišč in bolj zdravim tlom v Evropi.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage