volgende
vorige
items

Infographic

Naar een duurzaam beheer van land en bodem

Taal wijzigen:
Infographic
Prod-ID: INF-116-nl
Gepubliceerd 22-10-2019 Laatst gewijzigd 29-08-2023
Het land en de bodem in Europa staan onder druk door verschillende problemen, waaronder de groei van steden, verontreiniging door landbouw en industrie, bodemafdichting, versnippering van landschappen, geringe gewasdiversiteit, bodemerosie en extreem weer door klimaatverandering. Groenere steden met schonere energie- en vervoerssystemen, een groene infrastructuur die groengebieden met elkaar verbindt, en minder intensieve duurzame landbouwpraktijken kunnen bijdragen aan een duurzamer landgebruik en een gezondere bodem in Europa.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage