επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Σήματα – Ευημερία και περιβάλλον

Αλλαγή γλώσσας
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) δημοσιεύει τα Σήματα κάθε χρόνο, παρέχοντας ένα στιγμιότυπο θεμάτων ενδιαφέροντος τόσο για τη συζήτηση για το περιβάλλον όσο και για το ευρύτερο κοινό. Τα Σήματα 2014 εστιάζουν στην πράσινη οικονομία, στην αποδοτική χρήση των πόρων και στην κυκλική οικονομία. Εξάγουμε και χρησιμοποιούμε περισσότερους πόρους από αυτούς που ο πλανήτης μας μπορεί να παράγει μια δεδομένη χρονική στιγμή. Τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης και παραγωγής δεν είναι βιώσιμα και απειλούν να αποδυναμώσουν την ικανότητα του πλανήτη μας να μας παρέχει τα απαραίτητα. Πρέπει να αναδιαμορφώσουμε τα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης μας ώστε να μας επιτρέπουν να παράγουμε την ίδια ποσότητα προϊόντων με λιγότερους πόρους, να επαναχρησιμοποιούμε, να ανακτούμε και να ανακυκλώνουμε περισσότερα και να μειώσουμε την ποσότητα αποβλήτων που δημιουργούμε.
Λίστα περιεχομένων
 Τίτλος   Τύπος 
Φάκελος Σήματα 2019 Φάκελος
Φάκελος Σήματα 2018 Φάκελος
Φάκελος Σήματα 2011 Φάκελος
Εκθέσεις Collection - old style
Σήματα 2018 Σελίδα
Σήματα 2019 Collection - old style
Φάκελος Σήματα 2020 Φάκελος
Φάκελος Σήματα 2021 Φάκελος

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων