next
previous
items

Signals - Gach anáil a thógaimid

Change language
Foilsíonn Gníomhaireacht Chomhshaoil na hEorpa (EEA) Signals go bliantúil ag cur spléachadh ar fáil ar shaincheisteanna atá suimiúil don díospóireacht chomhshaoil agus don phobal i gcoitinne. Díríonn Signals 2013 ar aer na hEorpa. In eagrán na bliana seo, déantar iarracht staid reatha na cáilíochta aeir san Eoraip a mhíniú, conas a fhoirmíonn truailleáin aeir, cad as a dtagann siad agus conas a théann siad i bhfeidhm ar ár slainte agus ar an gcomhshaol. Tugann sé forbhreithniú freisin ar an mbealach a gcuirimid lenár gcuid eolais ar aer agus conas mar a thugaimid faoi thruailliú aeir a réiteach trí réimse leathan beartas agus beart.

Permalinks

Geographic coverage

Document Actions