επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Σήματα 2011 - Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟIΗΣΗ, ΤΟ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΣY

Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 02/05/2011 Δημοσίευση 27/06/2011
Σημείωση: οι νέες εκδόσεις είναι διαθέσιμες!
Cover Image
Τα Σήματα δημοσιεύονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) στην αρχή κάθε έτους και παρέχουν συνοπτικές ιστορίες για θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο για τον διάλογο πάνω στην περιβαλλοντική πολιτική όσο και για το ευρύ κοινό για το προσεχές έτος.
Downloading: PDF document icon Signals-2011-EL.pdf — PDF document, 3.57 MB (3742234 bytes)
Αλλαγή γλώσσας
Έκδοση/ Δημοσίευση δημιουργήθηκε 02/05/2011 Δημοσίευση 27/06/2011
Τα Σήματα δημοσιεύονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) στην αρχή κάθε έτους και παρέχουν συνοπτικές ιστορίες για θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο για τον διάλογο πάνω στην περιβαλλοντική πολιτική όσο και για το ευρύ κοινό για το προσεχές έτος.

Download

Πληροφορίες παραγγελίας

Order a printed copy on the EU Publications website

: 978-92-9213-175-3
: TH-AP-11-001-EL-C

Additional Files

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων