Jordbunn

Endre språk

Vi er avhengige av jordbunnen for 90 prosent av all mat, alt fôr, alle fibre og alt brensel, og i jordbunnen finner vi råstoff til alt fra hagebruk til bygg- og anleggssektoren. Jordbunnen er helt avgjørende for økosystemenes helse: den renser og regulerer vannet, den er motor i næringssyklusene, og den er gen- og artsreservoar som bidrar til det biologiske mangfoldet. Den er et globalt karbonsluk og spiller en viktig rolle for å begrense klimaendringene og virkningene av dem. Ved å bevare spor fra fortiden er den dessuten en viktig del av vår kulturarv. Mer

Bla katalog

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss