neste
forrige
elementer

Om oss

Endre språk
Side Sist endret 07.01.2022
1 min read
Det europeiske miljøbyrået (EEA) er et byrå i EU, som har til formål å gi god, uavhengig informasjon om miljøet. EEA har som mål å støtte bærekraftig utvikling ved å bidra til å oppnå betydelig og målbar forbedring i Europas miljø ved å gi betimelig, målrettet, relevant og pålitelig informasjon til politiske beslutningstakere og offentligheten.

Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet) er et partnerskapsnettverk av EEA og dets medlems- og samarbeidsland. Gjennom Eionet samler EEA miljøinformasjon fra de enkelte land, med fokus på levering av betimelig, nasjonalt godkjente data av høy kvalitet.

Denne kunnskapen gjøres bredt tilgjengelig via EEAs nettsted, og danner grunnlag for både tematiske og integrerte miljøvurderinger. Denne informasjonen støtter miljøledelsesprosesser, miljøpolitikk og -vurdering, samt deltakelse fra befolkningen.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tagger

arkivert under:
arkivert under: corporate
Dokumenter handlinger