volgende
vorige
items
Nieuws Troff document Klimaatgerelateerde gezondheidsrisico’s in verband met overstromingen, droogte en waterkwaliteit moeten dringend worden aangepakt — 01-07-2024
De klimaatverandering zorgt voor hevigere overstromingen, ergere droogteperioden en een slechtere waterkwaliteit, waardoor onze gezondheid steeds meer in het gedrang komt. Dat blijkt uit het verslag dat het Europees Milieuagentschap (EEA) vandaag heeft gepubliceerd. Om schade aan onze gezondheid te voorkomen en te beperken moeten maatregelen sneller worden uitgevoerd en moeten de inspanningen van overheden, waterautoriteiten en zorgaanbieders beter worden gecoördineerd.
Nieuws Pascal source code Europa is niet voorbereid op snel toenemende klimaatrisico’s — 11-03-2024
Europa is het snelst opwarmende continent ter wereld en klimaatrisico’s vormen een bedreiging voor zijn energie- en voedselzekerheid, ecosystemen, infrastructuur, watervoorraden, financiële stabiliteit en de volksgezondheid. Volgens een analyse van het Europees Milieuagentschap (EMA) die vandaag verscheen bereikten veel van deze risico’s al kritieke niveaus en zouden ze catastrofaal kunnen worden als er niet snel daadkrachtige maatregelen worden genomen.
Nieuws Nadenken over optimaal gebruik van biomassa in Europa is hard nodig — 30-01-2024
In de EU is er een toenemende en concurrerende vraag naar biomassa, die wordt gebruikt voor biogebaseerde producten in sectoren zoals de bouw, energie, transport, meubel- en textielindustrie, maar ook voor natuurbehoud en koolstofvastlegging. In het vandaag gepubliceerde verslag van het Europees Milieuagentschap (EEA) wordt benadrukt dat er dringend prioriteiten moeten worden gesteld voor het gebruik van biomassa vanwege de verschillende functies die biomassa in de Europese Green Deal moet gaan vervullen en vanwege een dreigend tekort aan biomassa in de toekomst.
Nieuws Uitstoot van broeikasgassen in de EU vorig jaar gedaald, maar grotere inspanningen nodig om de ambitieuze doelstellingen voor 2030 te halen — 22-01-2024
De broeikasgasemissies in de Europese Unie zijn vorig jaar met twee procent gedaald ten opzichte van de niveaus van 2021, volgens ramingen in het meest recente verslag over trends en prognoses van het Europees Milieuagentschap (EEA), dat vandaag is gepubliceerd. Ondanks de geboekte vooruitgang op het gebied van emissiereductie, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie wordt er in het verslag echter op gewezen dat er dringend versnelde actie nodig is om de ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen van de EU te halen.
Nieuws Nieuwe kansen voor prosumenten van hernieuwbare energie in de stad — 30-05-2023
Stedelijke centra in Europa bieden burgers de kans om als prosumenten hernieuwbare energie te produceren, aldus een vandaag gepubliceerde briefing van het Europees Milieuagentschap (EEA). Steden kunnen een sleutelrol spelen bij de overgang naar een koolstofarme toekomst in Europa. Dit proces kan worden versneld door prosumptie in de stad te vergemakkelijken.
Nieuws Trends en prognoses: beperkte stijging van de EU-emissies in tijden van postpandemisch herstel en energiecrisis — 10-01-2023
De uitstoot van broeikasgassen en het energieverbruik zijn in 2021 gestegen, voornamelijk als gevolg van het postpandemische herstel in Europa, zo blijkt uit het meest recente verslag “Trends en prognoses”, dat vandaag door het Europees Milieuagentschap (EEA) is gepubliceerd. De meeste EU-lidstaten hebben de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU voor 2020 gehaald en richten hun blik nu op klimaatneutraliteit, terwijl ze zich ook gedwongen zien de huidige crisis in de energievoorziening aan te pakken. Om de ambitieuzere klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 te halen, moet jaarlijks meer dan twee keer zoveel vooruitgang geboekt worden bij de uitrol van hernieuwbare energie en de vermindering van energieverbruik en broeikasgasemissies.
Nieuws Fotowedstrijd over de gevolgen van en oplossingen voor klimaatverandering — 02-06-2021
Klimaatverandering heeft zeer uiteenlopende gevolgen voor onze samenleving en het milieu. Willen we klimaatverandering aanpakken, dan moeten we emissies terugdringen om de ernstigste gevolgen ervan te verzachten en ons aanpassen aan de gevolgen die we niet kunnen tegenhouden. Vandaag gaat de fotowedstrijd “Climate Change PIX” van het Europees Milieuagentschap (EEA) van start. De vraag aan deelnemers is om uit te beelden hoe klimaatverandering in Europa eruitziet en hoe wij erop reageren.
Nieuws object code Gemotoriseerd vervoer: trein, vliegtuig, auto of boot – welke is het groenst? — 26-03-2021
Over het algemeen blijft de trein - in termen van broeikasgasemissies - de meest milieuvriendelijke vorm van gemotoriseerd passagiersvervoer in Europa, in vergelijking met reizen per auto of vliegtuig. Dit blijkt uit twee onderzoeken over vervoer en milieu die vandaag zijn gepubliceerd door het Europees Milieuagentschap (EEA).
Nieuws Plastic, een groeiend milieu- en klimaatprobleem: hoe kan Europa deze trend keren? — 27-01-2021
De steeds grotere hoeveelheid plastic, het effect van plastic op de biodiversiteit, de bijdrage ervan aan de klimaatverandering en de vraag hoe we het plasticprobleem moeten aanpakken in de circulaire economie, staan al jaren op de beleidsagenda van de Europese Unie. Door de beelden van in zee ronddrijvende mondkapjes en het gebruik van grote hoeveelheden beschermende wegwerpuitrusting heeft de COVID-19-pandemie de aandacht voor plastic afval alleen maar vergroot. In het vandaag gepubliceerde rapport over plastic in de circulaire economie analyseert het Europees Milieuagentschap (EEA) de wenselijkheid en het potentieel van een verschuiving naar circulair en duurzaam gebruik van plastic.
Nieuws De EU-lidstaten moeten meer ambitie tonen om het gezamenlijke doel inzake hernieuwbare energie te halen — 07-03-2019
Sinds 2005 is het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de Europese Unie verdubbeld, maar deze groei is in de afgelopen jaren afgezwakt, vooral door het toenemende energieverbruik en door te weinig vooruitgang in de transportsector. Uit het recente rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) blijkt dat de EU-lidstaten zich meer moeten inspannen om het doel voor 2020 inzake hernieuwbare energie nog te halen.
Nieuws Steeds ernstiger risico's voor ecosystemen, de menselijke gezondheid en de economie in Europa als gevolg van klimaatverandering — 25-01-2017
De regio's van Europa worden als gevolg van klimaatverandering geconfronteerd met een stijgende zeespiegel en extremer weer, zoals frequentere en intensere hittegolven, overstromingen, perioden van droogte en stormen, aldus een rapport dat het Europees Milieuagentschap (EMA) vandaag heeft gepubliceerd. Volgens het rapport, waarin de meest actuele trends en prognoses met betrekking tot klimaatverandering en de gevolgen ervan in Europa worden beoordeeld, zullen betere en flexibelere aanpassingsstrategieën, beleidslijnen en maatregelen van cruciaal belang zijn om deze gevolgen te verzachten.
Nieuws Word undercover-agent en verdedig het milieu — 30-04-2008
Op de nieuwe ‘Eco Agents’-website van het Europees Milieuagentschap kunnen kinderen nu leren hoe ze milieuovertreders achtervolgen, terwijl ze ondertussen het milieu kunnen beschermen. De website is beschikbaar in 24 talen.

Permalinks

Documentacties