volgende
vorige
items

Nieuws

Fotowedstrijd over de gevolgen van en oplossingen voor klimaatverandering

Taal wijzigen:
Nieuws Gepubliceerd 02-06-2021 Laatst gewijzigd 18-08-2021
1 min read
Photo: © Paul Skorupskas on Unsplash
Klimaatverandering heeft zeer uiteenlopende gevolgen voor onze samenleving en het milieu. Willen we klimaatverandering aanpakken, dan moeten we emissies terugdringen om de ernstigste gevolgen ervan te verzachten en ons aanpassen aan de gevolgen die we niet kunnen tegenhouden. Vandaag gaat de fotowedstrijd “Climate Change PIX” van het Europees Milieuagentschap (EEA) van start. De vraag aan deelnemers is om uit te beelden hoe klimaatverandering in Europa eruitziet en hoe wij erop reageren.

De nieuwe fotowedstrijd Climate Change PIX van EEA beoogt vast te leggen wat we rondom ons zien: veranderend klimaat en onze reactie hierop. Stuur ons uiterlijk 1 augustus 2021 uw beste foto’s in vier wedstrijdcategorieën:

1.       Gevolgen van klimaatverandering voor de natuur

Welke gevolgen heeft klimaatverandering op ons milieu? Kunt u veranderingen voor de lucht, het land, het water of wilde planten en dieren in beeld brengen?

2.       Gevolgen van klimaatverandering voor de samenleving

Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor onze manier van leven? Kunt u in beeld brengen wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid, onze manier van leven, onze bebouwde omgeving of de economie?

3.       Maatschappelijke oplossingen voor klimaatverandering

Wij zijn bezig de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en ons aan klimaatverandering aan te passen. De schaal van deze inspanningen varieert van lokaal tot Europees. Kunt u dit met uw foto’s in beeld brengen?

4.       Individuele actie tegen klimaatverandering

Mensen streven ernaar koolstofarm te leven, en ondernemen actie om met extreem weer om te gaan. Hoe komt dit tot uiting in uw omgeving?

Informatie over Climate Change PIX

De wedstrijd staat open voor burgers van de 32 landen die bij EEA zijn aangesloten, en zes samenwerkende landen: de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, Turkije, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië. Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Meer informatie over hoe u kunt deelnemen alsook het volledige wedstrijdreglement zijn te vinden op de webpagina van de wedstrijd Climate Change PIX.

De winnaars in elk van de vier categorieën ontvangen een geldprijs van 1 000 euro. Daarnaast looft EEA een speciale jeugdprijs uit voor de beste foto ingezonden door een jongere en een publieksprijs waarvoor iedereen online kan meestemmen door een keuze te maken uit alle foto’s die de finale hebben bereikt.

De winnaars worden in het najaar van 2021 bekendgemaakt.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage