Energie

Taal wijzigen:

Energie biedt mensen persoonlijk comfort en mobiliteit en is essentieel voor het doen ontstaan van industriële, commerciële en maatschappelijke welvaart. Anderzijds vormen energieproductie en consumptie een enorme belasting voor het milieu in de vorm van uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuilers, landgebruik, afvalproductie en olielozingen. Deze belasting draagt bij aan klimaatverandering, beschadigt natuurlijke ecosystemen en het door de mens gecreëerde milieu en heeft een negatief effect op de menselijke gezondheid. Meer

Bladeren door catalogus

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons