ďalej
späť
body

Novinky

Fotografická súťaž na tému dôsledkov zmeny klímy a ich riešení

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 15. 06. 2021 Posledná zmena 18. 08. 2021
2 min read
Photo: © Paul Skorupskas on Unsplash
Zmena klímy ovplyvňuje našu spoločnosť a životné prostredie mnohými spôsobmi. V rámci boja proti zmene klímy je potrebné znížiť emisie, aby sme najhoršie dôsledky zmiernili a prispôsobili sa tým, ktorým nemožno zabrániť. Fotografická súťaž Európskej environmentálnej agentúry (EEA) s názvom Climate Change PIX vyzýva účastníkov, aby sa pokúsili zobraziť ako vyzerá zmena klímy v Európe a spôsoby, akými na ňu reagujeme.

Cieľom novej fotografickej súťaže agentúry EEA Climate Change PIX je zachytiť všetko okolo nás: meniacu sa klímu, a opatrenia, ktoré v reakcii na ňu prijímame. Do 1. augusta 2021 nám pošlite svoje najlepšie fotografie v štyroch súťažných kategóriách:

1.       Dôsledky zmeny klímy na prírodu

Ako zmena klímy ovplyvňuje naše životné prostredie? Dokážete zobraziť zmeny v ovzduší, na zemi, vo vode alebo medzi voľne žijúcimi organizmami?

2.       Dôsledky zmeny klímy na spoločnosť

Ako zmena klímy ovplyvňuje spôsob, akým žijeme? Dokážete zobraziť, ako ovplyvňuje naše zdravie, životný štýl, hospodárstvo alebo človekom budované prostredie ?

3.       Riešenia zmeny klímy v spoločnosti

Znižovanie emisií skleníkových plynov a adaptácia na zmenu klímy sa uskutočňuje na rôznych úrovniach, počnúc miestnymi komunitami až po celoeurópske iniciatívy. Dokážete to zachytiť na vašich fotografiách?

4.       Snahy jednotlivcov v boji so zmenou klímy

Ľudia si snažia osvojiť nízkouhlíkový životný štýl a prijímajú opatrenia na zvládanie extrémneho počasia. Ako to vyzerá tam, kde žijete?

Informácie o súťaži Climate Change PIX

Súťaž je otvorená pre občanov 32 členských štátov EEA a šiestich spolupracujúcich krajín, vrátane 27 členských štátov EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Turecka, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska. Účastníci musia mať viac ako 18 rokov. Viac o pravidlách súťaže a o tom, ako sa zúčastniť sa dočítate na stránke súťaže Climate Change PIX.

Víťazi štyroch súťažných kategórií budú odmenení finančnou odmenou vo výške 1 000 EUR na víťaza. EEA navyše udelí osobitnú Cenu pre mládež za najlepšiu fotografiu od mladého fotografa či fotografky, ako aj cenu publika, ktorú získa jeden z finalistov a finalistiek na základe online hlasovania.

EEA vyhlási víťazov na jeseň 2021.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage