järgmine
eelmine
punktid

News

Kliimamuutuste mõju ja lahenduste teemaline fotokonkurss

Muutke keelt
News Avaldatud 2021-08-18 Viimati muudetud 2021-08-18
1 min read
Photo: © Paul Skorupskas on Unsplash
Kliimamuutused mõjutavad meie ühiskonda ja keskkonda mitmeti. Kliimamuutuste vastu võitlemine nõuab heitkoguste vähendamist, et saaksime leevendada muutuste halvimat mõju, ja kohaneda sellistega, mida me ei saa peatada. Täna algavas Euroopa Keskkonnaameti (EEA) fotokonkursis „Climate Change PIX“ kutsutakse osavõtjaid üles kirjeldama, millised kliimamuutused Euroopas praegu toimuvad ja kuidas me neile reageerime.

Euroopa Keskkonnaameti uue fotokonkursi „Climate Change PIX“ eesmärk on näidata seda, mis meid ümbritseb: muutuv kliima ja meie reageerimine neile muutustele. Saatke meile 1. augustiks 2021 oma parimad fotod neljas võistluskategoorias.

1. Kliimamuutuste mõju loodusele

Kuidas kliimamuutused mõjutavad meie keskkonda? Kas oskad kirjeldada õhus, maal, vees või eluslooduses toimuvaid muutusi?

2. Kliimamuutuste mõju ühiskonnale

Kuidas mõjutavad kliimamuutused meie elu? Kas oskad näidata, kuidas see mõjutab meie tervist, elustiili, tehiskeskkonda või majandust?

3. Kliimamuutuste ühiskondlikud lahendused

Kohalikest kogukondadest kuni üleeuroopaliste algatusteni – me vähendame kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja kohaneme kliimamuutustega. Kas saad seda näidata oma fotodel?

4. Igaühe panus võitluses kliimamuutustega

Inimesed püüavad elada viisil, et nende süsinikdioksiidiheide oleks väike, ja tulla toime äärmuslike ilmastikuoludega. Kuidas on olukord sinu kodukohas?

Teave „Climate Change PIX“ kohta

Konkurss on avatud 32 EEA liikmesriigi ja 6 koostööd tegeva riigi kodanikele. Need riigid on 27 ELi liikmesriiki, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Türgi, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Montenegro, Põhja-Makedoonia ning Serbia. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 18-aastased. Konkursireeglid ja osalemiskord on konkursi veebilehel „Climate Change PIX“.

Nelja konkursikategooria võitjad saavad igaüks rahalise auhinna 1000 eurot. Lisaks annab keskkonnaamet noorteauhinna parimale fotole, mille esitab noor osaleja, ja avaliku veebihääletusega valitakse kõigi lõppvooru pääsenud fotode seast publiku lemmik, kes saab eraldi auhinna.

Euroopa Keskkonnaamet kuulutab võitjad välja 2021. aasta sügisel.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage