Kliimamuutustega kohanemine

Vaeste, eakate ja laste kaitsmiseks selliste keskkonnaohtude nagu õhu- ja mürasaaste ning äärmuslikud temperatuurid, on vaja suunatud meetmeid, eelkõige Euroopa ida- ja lõunapoolsetes piirkondades. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) tänases aruandes hoiatatakse, et kuigi Euroopa keskkonnakvaliteet on üldiselt paranenud, avaldavad need ohud jätkuvalt ebaproportsionaalset mõju Euroopa kõige haavatavamate kodanike tervisele.

Sirvige kataloogi