järgmine
eelmine
punktid

Kliimamuutustega kohanemine

Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) aruande kohaselt sagenevad kliimamuutusega üleujutused ja põuad ning halveneb vee kvaliteet, mis ohustab üha enam meie tervist. Tervisemõjude ennetamiseks ja vähendamiseks on kiiresti vaja õigusaktide kiiret rakendamist ja jõupingutuste paremat koordineerimist valitsuste, veeametite ja tervishoiuteenuste osutajate poolt.

Euroopa on maailma kõige kiiremini soojenev maailmajagu ning kliimariskid ohustavad tema energiajulgeolekut ja toiduga kindlustatust, ökosüsteeme, taristut, veevarusid, finantsstabiilsust ja inimeste tervist. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) hinnangu kohaselt on paljud neist riskidest juba saavutanud kriitilise taseme ja võivad muutuda katastroofiliseks, kui ei tegutseta kiiresti ja otsustavalt.

Sirvige kataloogi

Tegevused dokumentidega