Energia

See, kuidas me toitu ja energiat toodame ja tarbime ning kuidas inimesi ja kaupu transpordime, mõjutab keskkonda, kliimat ja tervist. Euroopa Keskkonnaamet (EEA) kutsub uue fotokonkursiga „Jätkusuutlikult Sinu“ Euroopa kodanikke üles saatma fotosid, mis kujutavad toidu, energia ja transpordi jätkusuutlikumaks muutmise kitsaskohti ja võimalusi.

Taastuvenergiaallikate osakaal Euroopa Liidu energiatarbimisest on 2005. aastast kahekordistunud, kuid viimastel aastatel on see kasv aeglustunud, eelkõige suureneva energiatarbimise ja arengu puudumise tõttu transpordisektoris. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) uuest aruandest ilmneb, et liikmesriigid peavad 2020. aasta taastuvenergiaeesmärgi täitmiseks tegema rohkem.

Sirvige kataloogi