следващ
предишен
елементи

Новини

Конкурс за снимка относно въздействието от изменението на климата и адаптирането към него

Смяна на език
Новини Публикуван 31-05-2021 Последна промяна 18-08-2021
1 min read
Photo: © Paul Skorupskas on Unsplash
Изменението на климата влияе на нашите общества и на околната среда по много начини. Справянето с изменението на климата налага намаляване на емисиите, за да смекчим най-неблагоприятните последици и да се адаптираме към ефектите, които не можем да предотвратим. Днес се открива конкурсът за снимка Climate Change PIX („Снимки на изменението на климата“) на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) с покана към участниците да покажат как изглежда изменението на климата в Европа и как реагираме на него.

Новият конкурс за снимка Climate Change PIX на ЕАОС си поставя целта да улови нещо, което е навсякъде около нас: изменящият се климат и нашите реакции. Изпратете ни най-добрите си снимки до 1 август 2021 г. в четири конкурсни категории:

1. Въздействие от изменението на климата върху природата

По какъв начин изменението на климата влияе на околната ни среда? Можете ли да покажете промените във въздуха, земята, водите или дивата природа?

2. Въздействие от изменението на климата върху обществото

По какъв начин изменението на климата влияе на начина, по който живеем? Можете ли да покажете как влияе на здравето, начина ни на живот, архитектурната среда или икономиката?

3. Обществени решения във връзка с изменението на климата

Всички ние — от местни общности до общоевропейски инициативи, намаляваме емисиите на парникови газове и се адаптираме към изменението на климата. Можете ли да го покажете чрез снимки?

4. Индивидуални действия във връзка с изменението на климата

Хората търсят начини на живот с ниски въглеродни емисии и предприемат действия за справяне с екстремните метеорологични явления. Как изглежда това на мястото, където живеете?

Информация относно Climate Change PIX

Конкурсът е отворен за граждани на 32-те държави — членки на ЕАОС, и шест сътрудничещи държави, включително 27-те държави — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. Участниците трябва да са на възраст 18 или повече години. Повече за правилата на конкурса и как да участвате в него прочетете на страницата на конкурса Climate Change PIX.

Победителите в четирите категории ще получат парична награда от 1000 EUR. ЕАОС ще присъди също специална младежка награда за най-добра снимка, изпратена от млад човек, а наградата на публиката ще бъде избрана измежду всички достигнали до финала снимки чрез онлайн гласуване.

ЕАОС ще обяви победителите през есента на 2021 г.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ