další
předchozí
položky

Novinky

Fotosoutěž na téma změna klimatu, její dopady a řešení

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 31.05.2021 Poslední změna 18.08.2021
2 min read
Photo: © Paul Skorupskas on Unsplash
Změna klimatu ovlivňuje společnost a životní prostředí v mnoha ohledech. V rámci boje proti tomuto jevu je nutné, abychom snížili emise a zmírnili tak nejhorší dopady a abychom se přizpůsobili změnám, jimž nedokážeme zabránit.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v rámci dnes vyhlášené fotosoutěže s názvem „Climate Change PIX“ vyzývá soutěžící, aby se pokusili zachytit, jak vypadá změna klimatu v Evropě a jak na ni reagujeme.

Cílem této nové fotosoutěže EEA je zachytit vše, co se děje kolem nás – měnící se klima a opatření, která v reakci na tuto změnu přijímáme. Do 1. srpna 2021 nám zašlete své nejlepší fotografie v jedné ze čtyř soutěžních kategorií:

1. Dopady změny klimatu na přírodu

Jak změna klimatu ovlivňuje naše životní prostředí? Dokážete zachytit její dopady na ovzduší, půdu, vodu nebo volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny?

2. Dopady změny klimatu na společnost

Jak změna klimatu ovlivňuje náš způsob života? Dokážete zobrazit, jak ovlivňuje naše zdraví, životní styl, zastavěné prostředí nebo ekonomiku?

3. Řešení změny klimatu ze strany společnosti

Na různých úrovních – od místních komunit po celoevropské iniciativy – usilujeme o snížení emisí skleníkových plynů a přizpůsobení se změně klimatu. Dokážete tato úsilí zachytit na fotografii?

4. Reakce na změnu klimatu ze strany jednotlivců

Lidé usilují o nízkouhlíkový životní styl a realizují kroky vedoucí ke zvládnutí extrémit počasí. Jak je tomu ve vašem okolí?

Informace o fotosoutěži „Climate Change PIX“

Soutěže se mohou zúčastnit občané 32 členských zemí EEA a 6 spolupracujících zemí, včetně 27 členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Turecka, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosova, Severní Makedonie a Srbska. Minimální věk soutěžících je 18 let. Více informací o pravidlech soutěže a o tom, jak se do ní přihlásit, naleznete na stránkách fotosoutěže Climate Change PIX.

Vítězové čtyř soutěžních kategorií obdrží finanční ocenění ve výši 1 000 EUR. EEA rovněž udělí zvláštní Cenu pro mládež za nejlepší fotografii pořízenou mladým člověkem a na základě on-line hlasování o fotografiích, které postoupí do finále, bude udělena také Cena veřejnosti.

EEA vyhlásí vítěze na podzim 2021.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage