ďalej
späť
body

Adaptácia na zmenu klímy

Keďže sa v Európe zvyšuje frekvencia a závažnosť extrémnych poveternostných javov a ďalších klimatických nebezpečenstiev, na posúdenie klimatických rizík a plánovanie adaptácie na zmenu klímy sú potrebné spoľahlivé informácie. Nová interaktívna správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) poskytuje aktualizovaný prehľad o tom, ako sa klimatické nebezpečenstvá menia v rôznych regiónoch Európy

Prehliadať katalóg

Akcie dokumentu