Adaptácia na zmenu klímy

Zmeniť jazyk

Zmena klímy prebieha a očakáva sa, že bude pokračovať: teploty sa zvyšujú, zrážkové modely sa menia, ľad a sneh sa topí a hladina morí stúpa. Extrémne počasie a udalosti súvisiace s klímou, ktoré prinášajú hrozby, ako sú záplavy a suchá, sa v mnohých regiónoch budú vyskytovať častejšie a intenzívnejšie. Vplyv a zraniteľnosť ekosystémov, hospodárskych odvetví a ľudského zdravia a pohody sa naprieč Európou líšia. Aj keby sa celosvetové úsilie o zníženie emisií ukázalo byť efektívnym, určitá zmena klímy je neodvrátiteľná, a preto sú potrebné doplnkové opatrenia na adaptáciu jej vplyvom. Viac

Prehliadať katalóg

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás