ďalej
späť
body

Adaptácia na zmenu klímy

Keďže sa v Európe zvyšuje frekvencia a závažnosť extrémnych poveternostných javov a ďalších klimatických nebezpečenstiev, na posúdenie klimatických rizík a plánovanie adaptácie na zmenu klímy sú potrebné spoľahlivé informácie. Nová interaktívna správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) poskytuje aktualizovaný prehľad o tom, ako sa klimatické nebezpečenstvá menia v rôznych regiónoch Európy

Zmena klímy ovplyvňuje našu spoločnosť a životné prostredie mnohými spôsobmi. V rámci boja proti zmene klímy je potrebné znížiť emisie, aby sme najhoršie dôsledky zmiernili a prispôsobili sa tým, ktorým nemožno zabrániť. Fotografická súťaž Európskej environmentálnej agentúry (EEA) s názvom Climate Change PIX vyzýva účastníkov, aby sa pokúsili zobraziť ako vyzerá zmena klímy v Európe a spôsoby, akými na ňu reagujeme.

Prehliadať katalóg

Akcie dokumentu