Met agrariërs die bijna de helft van de landoppervlakte van de EU beheren, draagt de landbouwsector in belangrijke mate bij aan de druk op het Europese milieu. De afgelopen vijf decennia is de sector zowel door het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie, verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het EU-budget, als door de toenemende globalisering van de wereldeconomie, aangemoedigd tot steeds verdere intensivering.

Als gevolg daarvan is de landbouwsector in hoge mate verantwoordelijk voor de vervuiling van oppervlaktewater en zeeën door voedingsstoffen, het verloren gaan van biodiversiteit en voor residuen van bestrijdingsmiddelen in grondwater. Herzieningen van het GLB in de jaren negentig en door de sector zelf genomen maatregelen hebben tot een aantal verbeteringen geleid, maar er is meer nodig om het evenwicht tussen landbouwproductie, plattelandsontwikkeling en het milieu te herstellen.

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100