Bil-bdiewa jimmaniġġjaw kważi nofs l-art tal-UE, is-settur agrikolu huwa sors ewlieni ta' pressjoni fuq l-ambjent tal-Ewropa. Matul l-aħħar ħames deċennji, il-Politika Agrikulturali Komuni tal-Unjoni Ewropea (CAP) - li tieħu madwar nofs il-baġit tal-UE - inkoraġġiet lis-settur sabiex isir aktar u aktar intensiv, hekk kif saret il-globalizzazzjoni tal-ekonomija dinjija li qed tkompli tikber.

B'riżultat, is-settur agrikolu huwa responsabbli għal parti kbira mit-tniġġis tal-ilmijiet tal-wiċċ u l-ibħra bin-nutrijenti, għat-telf ta' biodiversità, u għar-residwi tal-pestiċidi fl-ilma ta' taħt l-art. Ir-Riformi tal-PAK fis-snin 90, u miżuri meħuda mis-settur innifsu, ġabu xi ftit titijib, iżda hemm bżonn ta' aktar sabiex jibbilanċja l-produzzjoni agrikola, l-iżvilupp rurali, u l-ambjent.

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100