nākamais
iepriekšējais
temati

Par mums

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 07.01.2022
1 min read
Eiropas Vides aģentūra (EVA) ir Eiropas Savienības aģentūra, kuras uzdevums ir sniegt precīzu, neatkarīgu informāciju par vidi. EVA mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu attīstību, palīdzot sasniegt nozīmīgus un izmērāmus uzlabojumus Eiropas vidē un nodrošinot laicīgu, mērķtiecīgu, būtisku un uzticamu informāciju politikas veidotājiem un sabiedrībai.

Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkls  (Eionet) EVA un tās dalībvalstu un sadarbības valstu partnerības tīkls. IzmantojotEionet, EVA apkopo vides informāciju no atsevišķām valstīm, orientējoties uz savlaicīgiem, valsts apstiprinātiem, augstas kvalitātes datiem.

Šīs zināšanas ir plaši pieejamas EVA tīmekļa vietnē, kā arī ir pamats tematiskiem un integrētiem vides novērtējumiem. Šī informācija ir vajadzīga vides pārvaldības procesu, vides politikas veidošanas un novērtēšanas, kā arī pilsoņu līdzdalības atbalstam.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: corporate
Dokumentu darbības