EYK:n toiminta

Vaihda kieli
Sivu vanhentunut Viimeksi muokattu 22.04.2016
This content has been archived on 19.11.2015, reason: Content is outdated
Ympäristöpoliittisten toimien tehokkuuden arviointi on keskeisessä asemassa laadittaessa ja kehitettäessä ympäristöpolitiikkaa. Siksi on olennaisen tärkeää arvioida EU:n ympäristöpolitiikan välineitä ja sitä, ovatko erityistoimet tuottaneet tehokkaasti odotettuja tuloksia. On esitettävä vaikeita kysymyksiä, esimerkiksi: Toimiiko ympäristöpolitiikka käytännössä, onko se kustannustehokasta? Jos ei, kuinka sitä voidaan parantaa? Euroopan ympäristökeskus käsittelee näitä kysymyksiä tutkiessaan ympäristöpolitiikan tehokkuutta ja markkinapohjaisia välineitä. Tällä hetkellä kiinnitetään erityistä huomiota ympäristöverouudistuksen mahdollisuuksiin.

Vuonna 2001 julkaistussa raportissa Reporting on environmental measures: Are we effective? (Ympäristöpoliittisia toimenpiteitä koskeva raportti: olemmeko tehokkaita?) esitetään menetelmät, joilla EYK voi jälkikäteen arvioida ympäristöpolitiikan tehokkuutta. Menetelmää kokeiltiin muun muassa jäteveden käsittelyä, pakkauksia ja pakkausjätteitä sekä kaatopaikkoja koskevien direktiivien arvioinnissa. Käynnissä on tutkimuksia, jotka koskevat kestävään luonnonvarojen hoitoon tähtääviä markkinapohjaisia välineitä sekä rakenne- ja koheesiorahastojen toteuttamisen tehoa.

EYK on vuodesta 1996 alkaen antanut säännöllisesti raportteja markkinapohjaisista välineistä saaduista kokemuksista. Niihin kuuluvat ympäristöverouudistuksen tarjoamien mahdollisuuksien tutkiminen, paitsi työllisyyden myös innovaation ja kilpailukyvyn kannalta ja erityisesti ekoinnovaatioihin kannustamisen kannalta. Tähän liittyy myös käynnissä oleva tutkimus, joka koskee ympäristöverouudistusta Euroopassa väestön ikääntyessä ja sen vaikutuksia ekoinnovaatioihin ja kotitalouksiin.

EYK hallinnoi yhdessä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kanssa ympäristöpolitiikan taloudellisia välineitä koskevaa OECD:n ja EYK:n tietokantaa. Se sisältää ympäristöön liittyviä veroja ja maksuja, panttijärjestelmiä, kaupattavia lupia, ympäristöystävällisiä tukia ja vapaaehtoisia sopimuksia koskevia tietoja. EYK hoitaa myös tietojen keruun niiltä 15:ltä EYK:n jäsenvaltiolta, jotka eivät kuulu OECD:hen.

Parhaillaan valmistellaan raportin "Late lessons from early warnings" toista painosta varovaisuusperiaatteen soveltamisen tueksi. Siihen sisältyy asiantuntijoiden laatimia tapaustutkimuksia ihmisen taloudellisen toiminnan vaaroista.

EYK:ssa sijaitsee myös Euroopan ympäristönsuojeluvirastojen päälliköiden verkoston sihteeristö.

Verot ovat sivistyneen yhteiskunnan merkki, sanoi Roosevelt. Onko ympäristöverouudistus kestävän yhteiskunnan merkki?

Jacqueline McGlade, Global conference on environmental taxation, 2007

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100