AÇA faaliyetleri

Dili değiştir
Sayfa süre doldu Son değiştirilme 22.04.2016
This page was archived on 19.11.2015 with reason: Content is outdated
Politika etkinliğinin değerlendirilmesi politikaların formülasyonu ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. AB çevre araçlarının etkilerinin ve beklenen sonuçların elde edilmesinde belirli tedbirlerin etkili olup olmadığının değerlendirilmesi temel görevlerden biridir. Şunun gibi zor soruları sormamız gerekmektedir: çevre politikaları gerçekten işe yarıyor mu, uygun maliyetliler mi? Değillerse, nasıl iyileştirilebilirler? Bunlar AÇA'nın politika etkinliği ve piyasa temelli araçlara ilişkin çalışmalarda ele aldığı sorulardır. Hali hazırda, çevre vergisi reformu potansiyeline özel önem atfedilmektedir.

Çevresel tedbirler hakkında rapor sunan 2001 raporu: Etkili miyiz? AÇA'nın eski politika sonrası etkinlik değerlendirmelerine yönelik yöntembilimsel çerçeveyi belirlemiştir. Bu yaklaşım Atıksu Arıtma Direktifi, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi ve Düzenli Depolama Direktifinin değerlendirmeleri gibi değerlendirmelerde denenmiştir. Sürdürülebilir kaynak yönetimi için piyasa temelli araçların etkinliği ile Yapısal Fonlar ve Uyum Fonunun uygulanmasının etkinliği hakkındaki çalışmalar da sürmektedir.

1996 yılından beri AÇA piyasa temelli araçlara (PTA'lar) ilişkin deneyimler hakkında düzenli olarak raporda bulunmuştur. Buna, sadece istihdam değil, ayrıca yenilik ve rekabet gücü ve bilhassa da 'eko-yeniliğin'  teşviki için çevre vergisi reformu potansiyelinin araştırılması da dahildir. Burada devam eden bir çalışma olan Avrupa'da yaşlanmakta olan nüfus bağlamında Avrupa'da Çevre Vergisi Reformu bulunmaktadır: eko-yenilik ile hane dağılımı için anlamı.

AÇA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'yle (OECD) birlikteOECD/AÇA çevre politikasına yönelik ekonomik araçlar veritabanını yönetmektedir. Bu veritabanı çevreyle ilgili vergiler ve masraflar/ücretler, depozito iade planları, pazarlanabilir izinler, çevre dostu sübvansiyonlar ve gönüllü anlaşmalar hakkındaki bilgileri kapsamaktadır. AÇA ayrıca OECD üyesi olmayan 15 AÇA ülkesi için de bilgi toplanmasından sorumludur.

İhtiyati ilkenin uygulanmasına destek olmak amacıyla, şu anda 'Erken uyarılardan geç alınan dersler' kitabının ikinci baskısı hazırlanmaktadır. Bunun içinde uzmanların insanların ekonomik faaliyetlerinin tehlikelerine ilişkin yaptığı vaka analizleri de yer alacaktır.

AÇA ayrıca Avrupa Çevre Koruma Ajanslarının Başkanları ağının Sekreterliğine de ev sahipliği yapacaktır.

Roosevelt, vergiler uygar bir toplumun göstergesidir, demiştir. Çevre Vergisi Reformu sürdürülebilir bir toplumun göstergesi midir?

Jacqueline McGlade, Çevre vergisi hakkındaki küresel konferans, 2007

Belge İşlemleri
Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100