EAA veikla

Pakeisti kalbą
Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2016-04-22
This page was archived on 2015-11-19 with reason: Content is outdated
Formuojant ir tobulinant politines priemones svarbu įvertinti politikos veiksmingumą. Svarbiausia įvertinti ES aplinkosaugos priemonių poveikį ir nustatyti, ar konkrečiomis priemonėmis iš tiesų pasiekiama laukiamų rezultatų. Turime ieškoti atsakymų į sunkius klausimus, pvz.: ar aplinkosaugos politika iš tiesų veikia, ar ji yra rentabili? Jei ne, kaip ją būtų galima tobulinti? Ieškodama atsakymų į šiuos klausimus EAA siekia politikos ir rinkos priemonių efektyvumo. Šiuo metu ypatingas dėmesys skiriamas aplinkosaugos mokesčių reformos galimybėms.

2001 m. informavimo apie aplinkosaugos priemones veiksmingumo vertinimo ataskaitoje pateikiamas metodinis politikos priemonių veiksmingumo ex-post vertinimo pagrindas. Ši metodika išbandyta atlikus nutekamojo vandens valymo direktyvos, pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos ir atliekų tvarkymo direktyvos veiksmingumo vertinimus. Darnaus išteklių valdymo rinkos priemonių veiksmingumo ir struktūrinių bei sanglaudos fondų įgyvendinimo veiksmingumo tyrimai dar nebaigti.

Nuo 1996 m. EAA nuolat informuoja apie rinkos priemonių taikymo patirtį. Ši veikla apima aplinkosaugos mokesčių reformos galimybių nagrinėjimą. Tai daroma ne tik darbo vietų kūrimui, bet ir naujovėms ir konkurencingumui, o ypač   ekologinėms naujovėms skatinti. Šiuo metu atliekamas tyrimas „Aplinkosaugos mokesčių reforma Europoje, atsižvelgiant į gyventojų senėjimą Europoje: poveikis ekologinėms naujovėms ir namų ūkių pasiskirstymui“.

Kartu su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) EAA tvarko EBPO/EAA aplinkosaugos politikos ekonominių priemonių duomenų bazę. Joje kaupiama informacija apie aplinkosaugos mokesčius ir rinkliavas, išankstinio mokėjimo ir pinigų susigrąžinimo sistemas, apyvartinius leidimus, aplinkai nekenksmingas subsidijas ir savanoriškus susitarimus. EAA taip pat atsakinga už informacijos rinkimą 15-oje EAA šalių, kurios nepriklauso EBPO.

Atsargumo principo taikymui paremti šiuo metu rengiamas ataskaitos „Vėlyvos ankstyvų įspėjimų pamokos“ (angl. Late lessons from early warnings) antrasis leidimas. Joje pateikiama ekspertų parengta konkrečių žmogaus ūkinės veiklos keliamų pavojų analizė.

EAA taip pat kuruoja Europos aplinkos apsaugos agentūrų vadovų tinklo sekretoriatą.

„Pasak Ruzvelto, mokesčiai yra civilizuotos visuomenės rodiklis. Ar aplinkos mokesčių reforma yra darnios visuomenės rodiklis?“

Jacqueline McGlade, 2007 m. Pasaulinė konferencija aplinkosaugos mokesčių sistemoms aptarti

Dokumento veiksmai
Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100