Dejavnosti agencije EEA

Spremeni jezik
Stran poteklo Zadnja sprememba 22.04.2016
This page was archived on 19.11.2015 with reason: Content is outdated
Ocenjevanje učinkovitosti politik ima pomembno vlogo pri oblikovanju in izboljševanju politik. V zvezi s tem je bistvena naloga ocena učinkov okoljskih instrumentov EU in dejstva, ali so posebni ukrepi pri doseganju pričakovanih rezultatov dejansko učinkoviti. Odgovoriti moramo na težka vprašanja, kot so: So okoljske politike dejansko učinkovite, so stroškovno učinkovite? Če ne, kako jih je mogoče izboljšati? To so vprašanja, ki jih agencija EEA obravnava pri delu o učinkovitosti politik in tržnih instrumentih. Posebna pozornost se trenutno posveča zmožnosti reforme okoljskega davka.

V poročilu iz leta 2001 Poročanje o okoljskih ukrepih: smo učinkoviti? je bil določen metodološki okvir za naknadne ocene agencije EEA o učinkovitosti politik. Ta pristop se je prvič uporabil v ocenah, kot so ocene Direktive o čiščenju odpadne vode, Direktive o embalaži in odpadni embalaži in Direktive o odlagališčih. Pripravljajo se študije o učinkovitosti tržnih instrumentov za trajnostno upravljanje virov ter učinkovitosti izvajanja strukturnih skladov in Kohezijskega sklada.

Agencija EEA od leta 1996 redno poroča o izkušnjah s tržnimi instrumenti. To vključuje preučevanje zmožnosti reforme okoljskega davka ne samo za zaposlovanje, temveč tudi za inovacije in konkurenčnost ter zlasti za spodbujanje  „ekoloških inovacij“. To vključuje sedanjo študijo z naslovom Reforma okoljskega davka v Evropi v okviru starajočega se prebivalstva v Evropi: posledice za ekološke inovacije in porazdelitev po gospodinjstvih.

Agencija EEA skupaj z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) upravlja podatkovno zbirko OECD/EEA o gospodarskih instrumentih za okoljsko politiko. Ta zajema informacije o okoljskih davkih in dajatvah/pristojbinah, shemah zbiranja in vračil, trgovanju z dovoljenji, za okolje prijaznih subvencijah in prostovoljnih sporazumih. Agencija EEA je pristojna tudi za zbiranje informacij za 15 držav članic EEA, ki niso članice organizacije OECD.

Za podporo uporabe načela previdnosti se trenutno pripravlja druga izdaja zvezka „Pozne lekcije zgodnjega opozarjanja“. Vključevala bo študije primerov strokovnjakov o nevarnostih človekovih gospodarskih dejavnosti.

Agencija EEA je tudi gostiteljica sekretariata za mrežo vodij evropskih agencij za varstvo okolja.

Davki so kazalnik civilizirane družbe, je izjavil Roosevelt. Je reforma okoljskega davka kazalnik trajnostne družbe?

Jacqueline McGlade, svetovna konferenca o okoljskem obdavčevanju, 2007

Akcije dokumenta
Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100