Activităţi ale AEM

Schimba limba
Pagină expirat Data ultimei modificări 2016-04-22
This page was archived on 2015-11-19 with reason: Content is outdated
Evaluarea eficienţei politicii joacă un rol important în formularea şi îmbunătăţirea politicilor. Una dintre sarcinile esenţiale este evaluarea efectelor instrumentelor de mediu ale UE şi dacă măsurile specifice au fost realmente eficiente în furnizarea rezultatelor preconizate. Trebuie să punem întrebări grele precum: politicile de mediu oare chiar funcţionează, sunt rentabile? Dacă nu, cum pot fi îmbunătăţite? Acestea sunt întrebările pe care AEM le abordează în activitatea sa privind eficienţa politicii şi instrumentele de piaţă. În prezent, se acordă o atenţie specială capacităţii reformei taxei de mediu.

Raportul din 2001 Raportări privind măsurile de mediu: Suntem eficienţi?a stabilit cadrul metodologic pentru evaluările a posteriori ale AEM privind eficienţa politicilor. Abordarea a fost iniţiată în evaluări, cum ar fi cele ale Directivei privind tratarea apelor reziduale, Directiva privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje şi Directiva privind depozitarea deşeurilor. Se află în desfăşurare studii privind eficacitatea instrumentelor de piaţă pentru gestionarea durabilă a resurselor şi privind eficacitatea implementării Fondurilor Structurale şi de Coeziune.

Din 1996, AEM a prezentat cu regularitate rapoarte privind experienţele instrumentelor de piaţă (IP). Acestea cuprind cercetarea capacităţii reformei taxei de mediu, nu doar pentru forţa de muncă, ci şi pentru inovare şi competitivitate şi, în special, pentru stimularea „ecoinovaţiei”. Aici este inclus şi un studiu în curs de desfăşurare Reforma taxei de mediu în Europa în contextul unui fenomen de îmbătrânire a populaţiei în Europa: implicaţii pentru ecoinovaţie şi pentru defalcarea gospodăriilor.

Împreună cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), AEM gestionează baza de date cu instrumente economice de politică de mediu a OCDE/AEM. Aceasta cuprinde informaţii despre impozite şi taxe/tarife de mediu, scheme de rambursare a depozitelor, permise negociabile, subvenţii ecologice şi acorduri voluntare. De asemenea, AEM este responsabilă pentru colectarea de informaţii pentru cele 15 ţări AEM nemembre ale OCDE.

Pentru susţinerea aplicării principiului precauţiei, se află în curs de elaborare a doua ediţie a volumului „Lecţii tardive din avertizări timpurii”. Acesta va cuprinde studii de caz efectuate de către experţi în legătură cu pericolele activităţilor economice umane.

De asemenea, AEM găzduieşte Secretariatul reţelei şefilor Agenţiilor de Protecţie a Mediului din Europa.

Impozitele reprezintă indicatorul unei societăţi civilizate, a spus Roosevelt. Este oare reforma taxei de mediu indicatorul unei societăţi durabile?

Jacqueline McGlade, Conferinţa globală privind taxa de mediu, 2007

Acţiuni asupra documentului
Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100