AB'nin kara alanlarının neredeyse yarısını çiftçiler yönetmekte olup, tarım sektörü Avrupa'nın çevresi üzerinde çok büyük bir baskı kaynağı teşkil etmektedir. Son elli yılda, AB bütçesinin yaklaşık yarısına karşılık gelen Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası (OTP) sektörü giderek daha da yoğunlaşmaya teşvik etmiş olup, buna dünya ekonomisinin artan küreselleşmesi de katkıda bulunmuştur.

Bunun sonucunda, yerüstü suları ile denizlerin besin maddeleriyle kirletilmesi, biyolojik çeşitliliğin kaybı ve yeraltı sularındaki pestisit kalıntılarından büyük ölçüde tarım sektörü sorumludur. 1990'larda OTP'de yapılan reformlar ve sektörün kendisi tarafından alınan tedbirler bazı iyileşmeler getirmiştir ancak tarımsal üretim, kırsal kalkınma ve çevreyi dengelemek için daha fazlasının yapılması gerekmektedir.

Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100