Scenarier och framtidsstudier – Miljöbyråns verksamhet

Ändra språk
Sida utgått Senast ändrad 2017-02-24
This page was archived on 2017-02-24 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
MIljöbyrån bedömer det långsiktiga framtidsperspektivet för Europas miljö och konsekvenserna av grundläggande politiska val med hjälp av olika metoder. Syftet är att tillföra ett mervärde i de aktuella politiska diskussionerna, genom att konsekvent ta fram information med ett bredare och långsiktigare perspektiv och bidra till att lägga upp de europeiska miljöinformationssystemen så att de även omfattar information om framtida utveckling. Miljöbyrån bidrar också med kunskap och expertis för bedömningar baserade på scenarier på alleuropeisk och global nivå, t.ex. Millennium Ecosystem Assessment och GEO-4-scenarier i Förenta nationernas miljöprogram (Unep).

 

Miljöbyråns scenarieverksamhet bidrar till det långsiktiga perspektivet i den europeiska rapporten om miljösituationen, som publiceras vart femte år. 2005 publicerades rapporten Miljön i Europa – tillstånd och utblick och den kompletterande rapporten European environment outlook som behandlar en rad miljöfrågor och deras gemensamma drivkraft på ett integrerat sätt och betonar den europeiska miljöns framtidsutsikter fram till 2030 och därefter. Liknande rapporter kommer att publiceras 2010.

Prognoser ingår också i de återkommande bedömingarna, t.ex. miljöbyråns rapportering om växthusgasutsläpp och indikatorer. Prognosstudier och indikatorer analyseras regelbundet. Granskning av kvantitativa modeller är också något som förekommer ofta.

I PRELUDE (framåtblickande miljöanalys av markanvändningsutvecklingen i Europa) används en innovativ blandning av illustrationer, text och de bästa tillgängliga modellerna för att simulera fem kontrasterande framtida miljöscenarier för ett Europa som som påverkas av förändrade mönster för markanvändning, klimatförändringar, jordbruk och demografi. Ett nytt område för scenariobaserade bedömningar är analysen av ekosystemtjänster. 

Miljöbyrån är också delaktig i scenarieprocesser på alleuropeisk och internationell nivå. "The pan-European environment: glimpses into an uncertain future" undersöker de huvudsakliga drivkrafterna och osäkerheten när det gäller framtida miljöförändringar i den alleuropeiska regionen. Miljöbyrån har också bidragit till Uneps rapport Global Environment Outlook 4 och Millennium Ecosystem Assessment.

MIljöbyrån hjälper också till med kapacitetsuppbyggnad för utveckling av scenarier i medlemslländerna, med återkommande workshoppar om uppsökande verksamhet och utbildning.

 

Dokumentåtgärder
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100