Xenarji u studji li jħarsu 'l quddiem - attivitajiet tal-EEA

Biddel il-lingwa
Page skadut Mibdul l-aħħar 24 Feb 2017
This page was archived on 24 Feb 2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
L-EEA tevalwa prospetti b'terminu twil għall-ambjent tal-Ewropa u l-konsegwenzi ta' għażliet ta' politiki importanti bl-użu ta' approċċi metodoloġiċi varji. L-għanijiet huma li jiżdied il-valur fid-diskussjonijiet politiċi kurrenti, billi tiġi prodotta informazzjoni b'mod konsistenti b'perspettiva aktar wiesa' u b'terminu itwal, u biex tgħin fl-organizzazzjoni ta' sistemi ta' informazzjoni ambjentali Ewropej sabiex jiġbru fihom informazzjoni dwar xejriet futuri. L-EEA tikkontribwixxi wkoll għarfien u esperjenza għall-evalwazzjonijiet ibbażati fuq ix-xenarji fil-livell pan-Ewropew u globali, bħall-Valutazzjoni tal-Ekosistema fil-Millennju jew ix-xenarji GEO-4 tal-UNEP.

 

L-attivitajiet tax-xenarji tal-EEA jikkontribwixxu għall-perspettiva fit-tul tar-rapport Ewropew dwar 'l-istat tal-ambjent' li huwa ppubblikat kull ħames snin. Fl-2005, ir- rapport dwar l-ambjent Ewropew - l-Istat u l-prospetti u r-rapport kumplimentari dwar il-prospetti tal-ambjent Ewropew kienu ppubblikati u indirizzaw diversi tħassib ambjentali u l-forzi komuni li jmexxuhom b'mod integrat u ssottolinejaw il-prospetti għall-ambjent Ewropew sas-sena 2030 u lil hinn. Eżerċizzju simili għandu jiġi ppubblikat fl-2010.

Il-prospetti huma wkoll komponent ta' proċessi ta' evalwazzjoni regolari, eż. l-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra u proċessi ta' rappurtaġġ tal-indikaturi tal-EEA. L-istudji tal-prospetti u l-indikaturi huma analizzati fuq bażi regolari. Ir- reviżjoni tal-mudelli kwantitattivi hija eżerċizzju frekwenti ieħor.

PRELUDE (Analiżi Ambjentali PRospettiva għall-Iżvilupp tal-Użu tal-Art fl-Ewropa) juża taħlita innovattiva ta' testi u mudelli mill-aktar avvanzati sabiex jiġu simulati ħames xenarji ambjentali kontrastanti futuri għall-Ewropa affettwata b'mudelli li jinbidlu tal-użu tal-art, il-bidla fil-klima, l-agrikultura u d-demografija. Qasam ġdid għall-valutazzjonijiet ibbażati fuq ix-xenarji huwa l-analiżi tas-servizzi tal-ekosistema. 

L-EEA hija involuta wkoll fil-proċessi ta' xenarji fil-livell pan-Ewropew u internazzjonali. L-ambjent pan-Ewropew: iħares lejn futur inċert u jinvestiga l-forzi ewlenin u l-inċertezzi tal-bidliet ambjentali futuri għar-reġjun pan-Ewropew. L-EEA ikkontribwiet ukoll għar- rapport dwar Prospett tal-Ambjent Globali 4 tal-UNEP u għall- Evalwazzjoni tal-Ekosistema tal-Millennju.

L-EEA tgħin ukoll sabiex tinbena l-kapaċità għall-iżvilupp tax-xenarju fil-pajjiżi membri tagħha, b' workshops regolari ta' outreach u taħriġ.

 

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100