Scénáře a studie zaměřené na budoucnost – činnosti agentury EEA

Změnit jazyk
Stránka platnost vypršela Poslední změna 24.02.2017
This content has been archived on 24.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
EEA posuzuje dlouhodobé vyhlídky životního prostředí Evropy a důsledky klíčových politických rozhodnutí pomocí různých metodických přístupů. Cílem je vytvářet přidanou hodnotu pro současné politické diskuze soustavným předkládáním informací s širší a dlouhodobější perspektivou, a přispět k zorganizování evropských informačních systémů o životním prostředí tak, aby zahrnovaly informace o budoucích trendech. Svými poznatky a odbornými znalostmi se EEA rovněž podílí na posouzeních, která vycházejí ze scénářů, na celoevropské a celosvětové úrovni, jako je Posouzení ekosystému na konci tisíciletí nebo scénáře GEO-4 programu UNEP.

 

Aktivity agentury EEA týkající se scénářů přispívají k dlouhodobé perspektivě evropské zprávy „o stavu životního prostředí“, která se publikuje jednou za pět let. V roce 2005 byla zveřejněna zpráva Životní prostředí v Evropě – Stav a výhledy a doplňující zpráva Výhledy životního prostředí v Evropě (European environment outlook), které se integrovaně zabývají řadou ekologických problémů a jejich společnými příčinami a popisují vyhlídky pro evropské životní prostředí do roku 2030 i v pozdějším období. Obdobná práce má být publikována v roce 2010.

Výhledy jsou také součástí pravidelných hodnotících procesů, např. podávání zpráv agentury EEA o emisích skleníkových plynů a ukazatelích. Výhledové studie a ukazatele se pravidelně analyzují. K dalším častým činnostem patří přezkum kvantitativních modelů.

PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe, výhledová environmentální analýza vývoje využití půdy v Evropě) využívá novátorskou kombinaci ilustrací, textu a nejmodernějších modelů k simulaci pěti rozdílných scénářů budoucího životního prostředí Evropy ovlivněné měnícími se vzorci využívání půdy, změny klimatu, zemědělství a demografického vývoje. Novou oblastí, kde se uplatňuje posuzování založené na scénářích, je analýza ekosystémových služeb. 

EEA je rovněž zapojena do prací na scénářích na celoevropské a mezinárodní úrovni. Zpráva Celoevropské životní prostředí: náhled do nejisté budoucnosti (The pan-European environment: glimpses into an uncertain future) zkoumá hlavní hybné síly a nejistoty budoucích změn životního prostředí v celoevropském prostoru. EEA také přispěla ke zprávě programu UNEP Globální environmentální výhled 4 (Global Environment Outlook 4) a k Posouzení ekosystému na konci tisíciletí.

Kromě toho EEA pomáhá s budováním kapacit pro přípravu scénářů ve svých členských zemích prostřednictvím pravidelných komunikačních a vzdělávacích workshopů.

 

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100