Scenarijai ir perspektyviniai tyrimai – EAA veikla

Pakeisti kalbą
Puslapis pasibaigęs Paskutinį kartą keista 2017-02-24
This content has been archived on 2017-02-24, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Taikydama įvairius metodus EAA vertina ilgalaikes Europos aplinkos perspektyvas ir pagrindinių politikos sprendimų pasekmes. Tuo siekiama praturtinti dabartines politikos diskusijas nuolat teikiant platesnės ir ilgesnės perspektyvos informaciją ir padėti organizuoti Europos aplinkosaugos informacijos sistemas, kad jos aprėptų informaciją apie būsimas tendencijas. EAA taip pat teikia žinias ir specialiąsias technines žinias rengiant scenarijais pagrįstus europinio ir pasaulinio lygio vertinimus, pvz., Tūkstantmečio ekosistemų vertinimą arba JT aplinkos programos scenarijus GEO-4.

 

EAA scenarijai padeda rengti ilgalaikes Europos aplinkos būklės ir perspektyvų vertinimo ataskaitas, skelbiamas kas penkerius metus. 2005 m. buvo paskelbta ataskaita „Europos aplinka: 2005 m. būklė ir perspektyvos“ ir papildoma Europos aplinkos perspektyvos ataskaita, kuriose bendrai aptariami įvairūs aplinkosauginiai reikalai ir bendrosios jų priežastys, išryškinant Europos aplinkos perspektyvas iki 2030 m. ir vėliau. Panašūs tyrimai numatyti paskelbti ir 2010 m.

Perspektyvų apžvalgos taip pat yra sudedamoji įprastų EAA vertinimo procesų, pvz., šiltnamio dujų išmetimo ir rodiklių ataskaitų procesų, dalis. Perspektyvų tyrimai ir rodikliai analizuojami reguliariai. Kiekybinių modelių apžvalga yra dar viena dažnai atliekamų tyrimų rūšis.

PRELUDE (Perspektyvinė aplinkosauginė žemės naudojimo plėtros Europoje analizė) naudojamas naujoviškas paveikslų, teksto ir šiuolaikinių modelių rinkinys penkiems skirtingiems aplinkos ateities scenarijams, susijusiems su kintančia žemės naudojimo, klimato kaitos, žemės ūkio ir demografijos struktūra, pavaizduoti. Naujas su scenarijais susijusių įvertinimų būdas yra ekosistemų paslaugų vertinimas. 

EAA taip pat dalyvauja scenarijų rengimo procesuose Europos ir tarptautiniu lygiu. Europos aplinka: žvilgsnis į neužtikrintą ateitį tiriamos pagrindinės būsimų aplinkos pokyčių varomosios jėgos ir neapibrėžtumai visos Europos regione. EAA taip pat padėjo rengti Jungtinių Tautų aplinkos programoje numatytą ketvirtąją Pasaulio aplinkos perspektyvų ataskaitą ir Tūkstantmečio ekosistemų vertinimą.

EAA taip pat padeda sutelkti pajėgas scenarijams rengti savo šalyse narėse, organizuodama reguliarius paslaugų teikimo ir mokomuosius seminarus.

 

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100