Scenario's en toekomstonderzoeken — EMA-activiteiten

Taal wijzigen:
Pagina (verlopen) Laatst gewijzigd 24-02-2017
This content has been archived on 24-02-2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Aan de hand van verschillende methodologieën beoordeelt het EMA langetermijnvooruitzichten voor het Europese milieu en de gevolgen van belangrijke beleidskeuzes. Het doel is door het consistent produceren van informatie met een breder perspectief en voor de langere termijn een waardevolle bijdrage te leveren aan huidige beleidsdiscussies en daarnaast ondersteuning te bieden als het gaat om het opnemen van informatie in de Europese milieu-informatiesystemen over toekomstige trends. Het EMA draagt ook kennis en expertise bij aan scenariogebaseerde evaluaties op pan-Europees en wereldwijd niveau, zoals de Millennium-ecosysteemevaluatie of de GEO 4-scenario's van UNEP.

 

De scenariowerkzaamheden van het EMA dragen bij aan het langetermijnperspectief van het Europese rapport over de toestand van het milieu, dat elke vijf jaar wordt gepubliceerd. In 2005 werden het rapport Het milieu in Europa - Toestand en verkenning en de complementaire Europese Milieuverkenning gepubliceerd, waarin op geïntegreerde wijze een reeks milieuproblemen en de algemene drijvende krachten daarvan worden aangekaart en waarin de vooruitzichten voor het Europese milieu tot het jaar 2030 en daarna worden uitgelicht. Een gelijksoortige rapportage zal worden gepubliceerd in 2010.

Toekomstanalyses vormen ook onderdeel van reguliere beoordelingsprocessen, bijvoorbeeld de EMA-indicatorrapporten over de uitstoot van broeikasgassen. Toekomstonderzoeken en indicatoren worden regelmatig geanalyseerd. De herziening van kwantitatieve modellen is een andere frequente werkzaamheid.

PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe - Toekomstige milieuanalyse van de ontwikkeling van landgebruik in Europa) gebruikt een innovatieve mix van illustraties, tekst en geavanceerde modellen voor het simuleren van vijf contrasterende toekomstscenario's voor het milieu, voor een Europa dat wordt beïnvloed door veranderende landgebruikpatronen, klimaatverandering, landbouw en demografie. Een nieuw terrein voor scenariogebaseerde evaluaties is de analyse van ecosysteemdiensten. 

Het EMA is ook betrokken bij scenarioprocessen op pan-Europees en internationaal niveau. 'The pan-European environment: glimpses into an uncertain future' (Het pan-Europees milieu: vooruitblik op een onzekere toekomst) onderzoekt de belangrijkste drijvende krachten en onzekerheden van toekomstige milieuveranderingen voor de pan-Europese regio. Het EMA draagt ook bij aan het UNEP-rapport Global Environment Outlook 4 (GEO 4) en de Millennium-ecosysteemevaluatie.

Het EMA ondersteunt bovendien capaciteitsopbouw voor scenario-ontwikkeling in zijn lidstaten door regelmatige outreach- en trainingsworkshops.

 

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100